English
Français

Database

Multiple Alignment

IDsAligned Sequences
Consensus structure

5'-.<<<<<<..<<<<<.........>>>>>.......<<<<................................>>>>...>>>>>>.-3'

 
RS001950 (Dianthus caryophyllus (clove pink))

5'-ACAGAGUC-UGACAAA------CCGUCACUGAAGACGUUCAACUU--------------------GCGUUGAACAGAAACUCUGC-3'

RS001951 (Dianthus caryophyllus (clove pink))

5'-ACAGGGUC-UGACAAA------CCGUCACUGAAGACGUUCAACUU--------------------GCGUUGAACAGAAACUCUGC-3'

RS001952 (Eggplant latent viroid)

5'-CCACCGUC-GGAAAGUG-UGCGCUUUCCCUGAUGAGCCCAA----------------------------AAGGGCGAAACGGUAC-3'

RS001953 (Eggplant latent viroid)

5'----------GGGUGGUG-UGUACCAUCCCUGAUGAGUCCAA----------------------------AAGGACGAAAUGG----3'

RS001954 (Eggplant latent viroid)

5'-UCACCGUC-GGAAAGUG-UGCGCUUUCCCUGAUGAGCCCGA----------------------------AAGGGCGAAACGGUAC-3'

RS001955 (Eggplant latent viroid)

5'----------GGGUGGUGUGUA-CCACCCCUGAUGAGUCCGA----------------------------AAGGACGAA--------3'

RS001956 (Eggplant latent viroid)

5'-UCACCGUC-GGAAAGUG-UGCGCUUUCCCUGAUGAGCCCAA----------------------------AAGGGCGAAACGGUAC-3'

RS001957 (Eggplant latent viroid)

5'----------GGGUGGUGUGUG-CCACCCCUGAUGAGUCCGA----------------------------AAGGACGAA--------3'

RS001958 (Eggplant latent viroid)

5'-CCACCGUC-GGAAAGUG-UGUACUUUCCCUGAUGAGUCCGA----------------------------AAGGACGAAACGGUAC-3'

RS001959 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGUUGCUGA------------------------AACGCAACGAAACUUUUG-3'

RS001960 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAAGGUC-UGUGCUU------AGCACACUGACGAGUUCCUGA------------------------AAUGGAACGAAACCUUUU-3'

RS001961 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAUAAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUUAUC-3'

RS001962 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGUUGCUGA------------------------GAUGCGACGAAACUUUUG-3'

RS001963 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUCCUGACGAGGCUGUGGAGAGAGCAAAUUGCUUUACUCCCGCACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS001964 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS001965 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUU-UGGGCUAA-----AGCCCACUGAUGAGCCGCUGA------------------------AAUGCGGCGAAACUUUUG-3'

RS001966 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAUGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCAUA-3'

RS001967 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GCGCUA------AGCGCACUGAUGAGUCUUUGA------------------------GAUAAGACGAAACUCUUC-3'

RS001968 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUUUG-3'

RS001969 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------AAUACGGCGAAACUUUUG-3'

RS001970 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS001971 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGCUGA------------------------AAUGCGGCGAAACUUUUG-3'

RS001972 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGGAACUUAUG-3'

RS001973 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGUUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS001974 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCCACUGAUGAGUCGCUGC------------------------GAUGCGACGAAACUUAUG-3'

RS001975 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GUGCUU------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS001976 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUCUG-3'

RS001977 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAGAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGCUGA------------------------AAUGCGGCGAAACUUUUG-3'

RS001978 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUUUG-3'

RS001979 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGCUGA------------------------AAUGCGGCUAAACUUUUG-3'

RS001980 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GUGCUU------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------GAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS001981 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCUACUGAUGAGUCGCUGC------------------------GAUGCGACGAAACUUAUG-3'

RS001982 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AG-CCACUGACGAGUCGCUGG------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS001983 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUCCUGAUGAGGCUGUGGAGAGAGCGAAAGCUUUACUCCCA-CACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS001984 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS001985 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAUGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCAUG-3'

RS001986 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGACGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS001987 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGUCGCUGA------------------------AAUGCGACGAAACUUAUG-3'

RS001988 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGACGAGCCGCUGG------------------------GAUACGGCGAAACUUUUG-3'

RS001989 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGCGCUU------AGCGCACUCAUGAGUCUCUGA------------------------GAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS001990 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCCACUGAUGAGUUGCUGC------------------------GAUGCAACGAAACUUAUG-3'

RS001991 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCCACUGAUGAGCCACUGA------------------------AAUGCGGCGAAACUUUUG-3'

RS001992 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUU------AG-CCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUUUG-3'

RS001993 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UAGGCUU------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS001994 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUUUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS001995 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUAA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS001996 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUCCUGACGAGGCUGUGGAGAGAGCUAUUGCUUUACUCCCG-CACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS001997 (Peach latent mosaic viroid)

5'-UAAGAGUC-UGUGGUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS001998 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AUUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS001999 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGUGAAACUUAUG-3'

RS002000 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AGCCCACUGAUGAGGCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS002001 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCUGCUGA------------------------AAUGCGGCAAAACUUUUG-3'

RS002002 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUCCUGACGAGGCUGUGGAGAGAGCUUUCGCUUUACUCCCG-CACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS002003 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGACGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002004 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGCGCUA------AGCGCACUGAUGAGUCUUUGA------------------------AAUAAGACGAAACUCUUC-3'

RS002005 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GUGCUU------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002006 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS002007 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCUUUGC------------------------GAUAAGGCGAAACUUAUG-3'

RS002008 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUU------AG-CCACUGAUGAGCCGUUGA------------------------GAUACGGCGAAACUUAUG-3'

RS002009 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUACUGAUGAGGCUGUGGAGAGAGCGAAAGCUUUACUCCCA-CACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS002010 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC--GCGCUU------AGCGCACUGAUGAGUCUCUGA------------------------GAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002011 (Peach latent mosaic viroid)

5'-UAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAAGAGACGAAACUCUUU-3'

RS002012 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAAAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCGCUGA------------------------AAUGCGGCGAAACUUUUG-3'

RS002013 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAUAAGUC-UGUGCUU------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUUAUC-3'

RS002014 (Peach latent mosaic viroid)

5'-UAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAAUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS002015 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAUGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUAUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCAUA-3'

RS002016 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC--GCGCUU------AGCGCACUGAUGAGUCUCUGA-------------------------AUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002017 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGACGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS002018 (Peach latent mosaic viroid)

5'-UAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS002019 (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid)

5'--UCCAGUC-GAGACCUGAAGUGGGUUUCCUGAUGAGGCUGUGGAGAGAGCGAAAGCUUUACUCCCG-CACAAGCCGAAACUGGA--3'

RS002020 (Peach latent mosaic viroid)

5'-CAUAAGUC-UGGGCUA------AGCCCACUGAUGAGCCUUUGC------------------------GACAAGGCGAAACUUAUG-3'

RS002021 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC--GUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUG-3'

RS002022 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGAUGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUA-3'

RS002023 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGACGAGUCUCUGA------------------------GAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002024 (Peach latent mosaic viroid)

5'-GAAGAGUCCUGCGCUU------AGCGCACUGACGAGUCUCUGA------------------------GAUGAGACGAAACUCUUC-3'

RS002025 (Peach latent mosaic viroid)

5'-AAAGAGUC-UGUGCUA------AGCACACUGACGAGUCUCUGA------------------------AAUGAGACGAAACUCUUU-3'

RS002026 (Cherry small circular viroid-like RNA)

5'-CCGCUAUA-UGGGGAUGUGUG-UCCCUACUGACGAGUUCAA----------------------------AAGAACGAAAUAGUUA-3'

RS002027 (Cereal yellow dwarf virus-RPV satellite RNA)

5'-CCGGUGUC-UCAAGGUGCGUA-CCUUGACUGAUGAGUCCGA----------------------------AAGGACGAAACACCAG-3'

RS002028 (Velvet tobacco mottle virus Satellite RNA)

5'-UGUCCGUA--GUGGAUGUGUA-UCCACUCUGAUGAGUCCGA----------------------------AAGGACGAAACGGAUG-3'

RS002029 (Solanum nodiflorum mottle virus satellite RNA)

5'-UGUCCGUA--GUGGAUGUGUA-UCCACUCUGAUGAGUCCAA----------------------------AAGGACGAAACGGAUG-3'

RS002030 (Subterranean clover mottle virus satellite RNA)

5'-ACGCUGUC-UGUACUUGUAUC-AGUACACUGACGAGUCCCU---------------------------AAAGGACGAAACAGCGC-3'

RS002031 (Subterranean clover mottle virus satellite RNA)

5'-ACGCUGUC-UGUACUUAUAUC-AGUACACUGACGAGUCCCU---------------------------AAAGGACGAAACAGCGC-3'

RS002032 (Chicory yellow mottle virus small satellite RNA)

5'----------GCCAGACGU-GGACCCGGCCUGAUGAGUCCGAAA----------------------------GGACGAAACAGUA--3'

RS002033 (Tobacco ringspot virus)

5'----------ACCGGAUGUGCUUUCCGGUCUGAUGAGUCCGU----------------------------GAGGACGAAACAGGAC-3'


References:

  1. Griffiths-Jones, S., Bateman, A., Marshall, M., Khanna, A., Eddy, S.R., RFam: an RNA family database, Nucleic Acids Research, 2003, 31, 1, 439-441.